Bangs Là Gì

 - 
an area of hair hanging over the forehead (= part of the face above sầu the eyes) that is cut shorter than the rest of the hair


Bạn đang xem: Bangs là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ yellowcabpizza.vn.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc. in addition to parents & children

Về Việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*Xem thêm: Chỉ Số Xét Nghiệm Máu Mpv Là Gì, Ung Thư Có Liên Quan Chỉ Số Mpv Không

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn yellowcabpizza.vn English yellowcabpizza.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tantra Nghĩa Là Gì Và Các Mẹo Để Có Trải Nghiệm Hoàn Hảo, “Yêu” Kiểu Tantra

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語