Tư vấn thuế môn bài tại huyện bù gia mập

 - 
reviews cơ cấu tổ chức tổ chức ủy ban nhân dân HUYỆN BÙ GIA MẬP thông tin Văn bạn dạng thương mại dịch vụ công Hỏi đáp


Bạn đang xem: Tư vấn thuế môn bài tại huyện bù gia mập

Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện Đoàn Văn Thảo
*
Trình độ chăm môn
Điện thoại cơ quan 0651.3727999
Địa chỉ email doantv.hbgm
Phó chủ tịch UBND huyện Tạ Hồng Quảng
*
Trình độ chăm môn Đại học tập Nông nghiệp
Điện thoại cơ quan 0651.3727907
Địa chỉ email tahongquang.hbgm
Phó quản trị UBND Nguyễn Xuân Hoan
*
Trình độ siêng môn Cử nhân khiếp tế
Điện thoại cơ quan 0651.3727666
Địa chỉ email nguyenxuanhoan.hbgm

Văn phòng HĐND-UBND huyện

yellowcabpizza.vn.gov.vn
Chánh văn phòng công sở
*

Phòng tài chính và Hạ Tầng

STT chúng ta tên chức vụ chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Tùng

Trưởng phòng
2

Đỗ mạnh bạo Khỏe

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài chính-Kế hoạch

*
*

Phòng nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn

STT bọn họ tên chức vụ chính Ảnh
1

Trần Lâm

Trưởng phòng
*

Phòng tứ pháp

STT họ tên chức vụ chính Ảnh
1

Bùi Thị Mỹ Nhung

Trưởng chống Đại học khí cụXem thêm: Thuyền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, Ghé Thăm Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt

Phòng Tài nguyên với Môi trường

STT chúng ta tên chức vụ chính Ảnh
1

Lê Anh Xuân

Quyền Trưởng phòng
2

Lê Minh Bảo

Phó Trưởng chống

Phòng Nội vụ, Lao động, yêu quý binh với Xã hội

Phòng văn hóa truyền thống và Thông tin

yellowcabpizza.vn.gov.vn
Phó Trưởng phòng

yellowcabpizza.vn.gov.vn
Chánh điều tra

yellowcabpizza.vn.gov.vn
Trưởng phòngXem thêm: Dđồi Cỏ Hồng Đà Lạt Nở Rộ Chưa, Review Kinh Nghiệm Đi, Đến Đồi Cỏ Hồng Đà Lạt, Chớp Mắt Hoá Nàng Thơ

*