Convocation Là Gì

 - 
a large formal meeting, especially of Church officials or of members of some universities in the UK:


Bạn đang xem: Convocation là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ yellowcabpizza.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


a large, formal meeting, esp. for the ceremony at a university at the end of a course of study, or the act of arranging a large, formal meeting:
They also engage in convocations, marriage ceremonies, pilgrimages, và ritual costume and hairstyles.
Committee, or of municipal convocations or councils which may be contrary to the constitution or the laws or decrees in force.
Card playing và svào drink were forbidden from these convocations, which were now known as blue stocking events.
Any subject may be treated in a bull, & many were and are, including statutory decrees, episcopal appointments, dispensations, excommunications, apostolic constitutions, canonizations and convocations.
The position was the titular head of the university, & its primary duty was presiding over convocations.
From time to lớn time, the different organizations sponsor convocations & open diễn đàn on subjects of current interest; notable speakers with special knowledge of the topic are usually invited.
Convocation may be an antiquated assembly, và it may be unrepresentative sầu to the extent that for an historical reason the unbeneficed clergy are not members of it.
Các cách nhìn của những ví dụ không trình bày quan điểm của những biên tập viên yellowcabpizza.vn yellowcabpizza.vn hoặc của yellowcabpizza.vn University Press giỏi của những công ty cấp phép.
*Xem thêm: Năm 1981 Là Năm Con Gì - Sinh Năm 1981 Mệnh Gì, Thuộc Tuổi Gì

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn yellowcabpizza.vn English yellowcabpizza.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bé Bị Viêm Amidan Uống Thuốc Gì Để Bệnh Khỏi Hoàn Toàn? Lưu Ý Khi Dùng Thuốc

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語