ĐIỀU 172 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

 - 

Điều 172 Bộ chính sách lao đụng 2012 quy định về trường thích hợp công dân nước ngoài thao tác làm việc tại vn không ở trong diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của người sử dụng trách nhiệm hữu hạn.Là thành viên Hội đồng quản trị của người tiêu dùng cổ phần.Là Trưởng văn phòng công sở đại diện, dự án công trình của tổ chức quốc tế, tổ chức triển khai phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ tại Việt Nam.Vào vn với thời hạn dưới 03 mon để thực hiện chào chào bán dịch vụ.Vào nước ta với thời hạn bên dưới 03 tháng nhằm xử lý những sự cố, trường hợp kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ tác động tới sản xuất, marketing mà các chuyên viên Việt Nam cùng các chuyên gia nước ngoài hiện giờ đang ở nước ta không xử trí được.Là cách thức sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề giải pháp sư tại vn theo hiện tượng của công cụ luật sư.Theo pháp luật của Điều ước quốc tế mà cộng hoà làng hội công ty nghĩa việt nam là thành viên.Là học sinh, sinh viên học hành tại Việt Nam thao tác làm việc tại việt nam nhưng người tiêu dùng lao động buộc phải báo trước 07 ngày cùng với cơ quan thống trị nhà nước về lao động cấp tỉnh.Các trường phù hợp khác theo vẻ ngoài của chủ yếu phủ.

Ngoài ra, vụ việc người lao động quốc tế không ở trong diện cấp chứng từ phép lao hễ còn được phương tiện tại Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

“Điều 7. Trường hợp fan lao động nước ngoài không nằm trong diện cấp giấy phép lao động

1. Người lao động quốc tế quy định tại những Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 với 8 Điều 172 của cục luật Lao động.

2. Các trường hợp tín đồ lao động quốc tế khác không thuộc diện cấp chứng từ phép lao động, bao gồm:

a) dịch chuyển trong nội bộ doanh nghiệp ở trong phạm vi 11 ngành dịch vụ thương mại trong biểu cam đoan dịch vụ của việt nam với Tổ chức thương mại dịch vụ thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí với vận tải;