ĐƠN XIN CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

 - 
Tôi vừa tốt nghiệp trường đào tạo về du lịch. Vừa qua, tôi có phỏng vấn tại một công ty về hoạt động tour du lịch thì bị từ chối vì chưa có thẻ hướng dẫn viên du lịch. Cho tôi hỏi thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quy định như thế nào? Cảm ơn và mong được hỗ trợ!
*
Nội dung chính

Để hành nghề hướng dẫn viên du lịch thì cần đảm bảo điều kiện gì?

Theo khoản 3 Điều 58 Luật Du lịch 2017 quy định về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch như sau:

- Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

- Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;

- Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

Bạn đang xem: đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 59 Luật Du lịch 2017 về điều kiện cấp thẻ của hướng dẫn viên du lịch như sau:

- Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

+ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

+ Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

- Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế bao gồm:

+ Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

+ Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.

- Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:

+ Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

+ Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

Xem thêm:

*

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của pháp luật hiện nay?

Hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa được quy định thế nào?

Theo Điều 60 Luật Du lịch 2017 quy định như sau:

“Điều 60. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:a) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;c) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ tương ứng với điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 hoặc điểm b và điểm c khoản 2 Điều 59 của Luật này;d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;đ) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa được quy định như sau:a) Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh;b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo đó, người đề nghị cần chuẩn bị hồ sơ theo các thành phần kể trên và nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ thì cơ quan nhà nước tiến hành cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo yêu cầu của người đề nghị.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm như thế nào?

Theo Điều 61 Luật Du lịch 2017 quy định như sau:

“Điều 61. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:a) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;b) Giấy tờ quy định tại các điểm b, d và đ khoản 1 Điều 60 của Luật này.

Xem thêm: Top 7 Nhà Xe Kumho Đi Buôn Mê Thuột Kumho Samco Đi Bến Xe Miền Đông

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm được quy định như sau:a) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh định kỳ hằng năm công bố kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm;b) Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh;c) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đối với người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.”

Theo đó, người đề nghị cần chuẩn bị bộ hồ sơ theo những thành phần như trên. Sau đó nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho người có yêu cầu.

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch hiện nay như thế nào?

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL như sau: