Equestrian Là Gì

 - 

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự yellowcabpizza.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Equestrian là gì

By the turn of the century, riding astride had arrived for good và equestrian fashions soon followed.
As part of this training, và also to improve equestrian standards, some horses are ridden in hunts.
There is generally no shortage of volunteers khổng lồ organise and take part in such events; and all personnel selected for equestrian trades are volunteers.
Hunting during duty hours may be undertaken only in mounted units at the commanding officer"s discretion as part of training in equestrian skills.
I hope that, distinguished equestrian sportsman that he is, he will feel satisfied at having cleared his first fence with consummate ease.
Farriers, horseshoe manufacturers, taông xã shops, saddlers, retailers, equestrian magazine publishers, speciadanh sách equipment suppliers, feed merchants và competition organisers will all be affected.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu lộ ý kiến của các chỉnh sửa viên yellowcabpizza.vn yellowcabpizza.vn hoặc của yellowcabpizza.vn University Press tốt của các đơn vị cấp giấy phép.
*Xem thêm: Microcephaly Là Gì - Con Bị Dị Tật Đầu Nhỏ, Mẹ Có Nên Sinh Bé Thứ 2

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn yellowcabpizza.vn English yellowcabpizza.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Giới Thiệu Cơ Bản Về Docker Swarm Là Gì, Nghĩa Của Từ Swarm Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語