Finalist là gì

 - 

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự yellowcabpizza.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.
Bạn đang xem: Finalist là gì

From these submissions, selected finalists were evaluated by a fourperson international jury of architects và educators.
Some of it was fairly ordinary, but the majority was impressive, and the finalists were breathtaking.
The other provision we welcome with open arms is that health authorities are no longer forced lớn appoint, in single doctor practices, from amuốn the three finalists in the competition.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên yellowcabpizza.vn yellowcabpizza.vn hoặc của yellowcabpizza.vn University Press tốt của những nhà trao giấy phép.
*

*

*Xem thêm: Folder Winsxs Là Gì - Tìm Hiểu Thư Mục Winsxs Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập yellowcabpizza.vn English yellowcabpizza.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Khai Quyết Toán Thuế Là Gì? Có Những Hình Thức Quyết Toán Nào? ?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tổng hợp