Flying Colours Là Gì

 - 

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thịnh hành, bài bác số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì chưng Hằng Tâm cùng Christopher Cruise phú trách.

Bạn đang xem: Flying colours là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS & CRY OVER SPILLED MILK.

Trong bài học kinh nghiệm bây giờ, nhì thành ngữ ta học tập là WITH FLYING COLORS và CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the end of the school year. All students work hard, they study day & night khổng lồ pass exams either to lớn be promoted to a higher level or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã đến khi hết niên học tập. Học sinh, sinc viên học chịu khó, chúng ta học đêm ngày nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn nữa, hoặc tốt nghiệp ngôi trường học của mình. Họ biết là chúng ta cần có cnạp năng lượng phiên bản nhằm sửa soạn mang lại đặt chân tới vào cuộc sống.

MIKE: Mai Lan, my friend Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, các bạn của tớ, anh Bill, sẽ xuống niềm tin lắm. Thực là phi lý. Thường lúc anh ta không hẳn là tín đồ như thế.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy and energetic. Do you know what happened khổng lồ him?Anh là bạn luôn luôn luôn nhiệt huyết, vui tươi, đầy năng lượng. Anh có biết tất cả vấn đề gì xẩy ra mang lại anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math chạy thử, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài bác tân oán, không phải thi thường nhưng là thi cá nguyệt, một phần điểm phệ Lúc tính điểm vừa phải cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi cần thiết tưởng tượng Bill thi rớt một bài xích thi đặc biệt quan trọng. Anh ta luôn luôn luôn giỏi vào lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the test because he didn’t read the questions carefully & his answers were not to lớn the point.

Bill logic. Anh làm cho lỗi bài thi do ko đọc kỹ thắc mắc phải đều câu vấn đáp của anh bất ổn đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have another chance?Thực là đáng tiếc. Anh bao gồm cơ hội như thế nào khác không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì ko. Nhưng luôn luôn luôn luôn còn lúc không giống sau này.

MAI LAN: So what can you vị to cheer hlặng up? What’s past is past. It doesn’t help to be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm sao sẽ giúp đỡ anh ta lên tinch thần? Cái gì đã qua là đang qua. Buồn cũng không ích gì. Anh đồng ý không?

MIKE: I agree that being depressed doesn’t help. But Bill needs some time to get over his disappointment. He’s disappointed with himself. I told hyên to lớn stop crying over spilled milk.

Xem thêm: Adore Là Gì ? Nghĩa Của Từ Adore, Từ Adore Là Gì

Tôi gật đầu là ko hữu ích gì. Nhưng Bill nên một thời gian nhằm nỗ lực chiến hạ được sự bế tắc của anh. Anh thất vọng cùng với thiết yếu anh. Tôi đã bảo anh "stop crying over spilled milk".

MAI LAN: What vị you mean?Anh tất cả ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means khổng lồ be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk Có nghĩa là bi thảm lòng vày một Việc vẫn xảy ra nhưng mà không biến hóa được nữa. Việc đã rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it baông chồng, right?lúc sữa đổ xuống rồi, không lấy lại được, bắt buộc ko ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can do is to study seriously và be prepared for the next.Thế đó. Anh ta cấp thiết đổi thay vấn đề này. Việc anh làm cho được là học hành nghiêm túc cùng chuẩn bị mang lại kỳ thi cho tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened khổng lồ me myself many years ago. One day, I bought a very expensive sầu piece of silk and tried to lớn make a dress.Mike. cthị trấn này làm cho tôi nghĩ về mang lại một chuyện xảy ra cho thiết yếu tôi nhiều năm ngoái phía trên. Một hôm tôi cài đặt một khúc lụa rất mắc và rứa may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly and ruined the entire piece, right?Tôi đoán thù được mẩu chuyện còn sót lại rồi. Cô cắt sai với hư không còn miếng lụa, phải không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not to cry over spilled milk & start saving khổng lồ try again. She was right.Đúng thừa, Mike. Tôi bi đát lắm. Má tôi bảo tôi đừng bao gồm cry over spilled milk. Cthị trấn vẫn rồi, ban đầu nhằm dành tiền cùng có tác dụng lại.

MIKE: Just like you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get baông xã on track.Cũng như cô, Bill vẫn thoát ra khỏi cơn xuống niềm tin với trở về nhỏng xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give up. He won’t repeat the same mistake.Tôi đồng ý. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không còn đầu hàng, ko làm lỗi như thế nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a test. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn rằng lần thi sau Bill đã cẩn trọng. Anh sẽ thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng kia. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta vẫn thi đỗ “with flying colors” tức thị đỗ thuận tiện, xuất nhan sắc.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk và is prepared to pass the next thử nghiệm with flying colors.Tôi đoán chắc hẳn anh ta đã điều này. Hy vọng hiện giờ anh vẫn quên cthị trấn đã rồi và chuẩn bị sẵn sàng thi đậu kỳ cho tới dễ ợt, xuất sắc.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty conkiểm tra, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết ko, nếu như cô ghi danh dự cuộc thi sắc đẹp thì cô xứng đáng một bí quyết xuất sắc đẹp.

Xem thêm: #1 Expedia Là Gì ? Cách Đặt Phòng & Đăng Ký Bán Phòng Trên Expedia

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng có nói giỡn!

Hôm ni bọn họ vừa học tập nhì thành ngữ : WITH FLYING COLORS tức là THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC với CRY OVER PILLED MILK nghĩa là THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm với Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học cho tới.