Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis Là Gì

 - 
a name that has been invented for a lung disease caused by breathing in very small pieces of ash or dust:
The longest word in English, according khổng lồ the Oxford English yellowcabpizza.vn, is pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis - a chronic lung disease caused by the inhalation of fine silicate or quartz dust.

Bạn đang xem: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis là gì


 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú yellowcabpizza.vn.

Xem thêm: Lap Là Gì, Nghĩa Của Từ Lập, Nghĩa Của Từ Lấp Trong Tiếng Việt

Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.

Xem thêm: Polyp Túi Mật Là Bệnh Gì - Nên Ăn Uống Như Thế Nào Khi Bị Polyp Túi Mật


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn yellowcabpizza.vn English yellowcabpizza.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Thêm pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis vào một trong những trong số list tiếp sau đây của doanh nghiệp, hoặc thêm new.